728 884 864

Pomagamy uzyskać świadczenia pielęgnacyjne

Dowiedz się jak uzyskać zasiłek 2458 zł na opiekę. Skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej!

  pomoc w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego

  Świadczenia pielęgnacyjne

  Jak pomagamy uzyskać 2458 zł świadczenia?

  Jesteśmy tu, aby pomóc na każdym etapie procesu ubiegania się o świadczenia pielęgnacyjne. Nasze usługi są bezpłatne, a doświadczeni prawnicy są gotowi, aby Cię wspierać.

  Bezpłatna analiza dokumentów

  Nie wiesz, od czego zacząć? Zgłoś się do nas, a przeprowadzimy kompletną analizę Twoich dokumentów. Dzięki temu zyskasz pewność, że Twój wniosek będzie kompletny i zgodny z wymogami prawnymi.

  Bezpłatna porada prawna

  Czy masz wątpliwości co do swoich praw i obowiązków? Skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej online lub stacjonarnie. Nasi prawnicy odpowiedzą na Twoje pytania i rozwieją wszelkie wątpliwości.

  Opracowanie strategii prawnej

  Po analizie Twojej sytuacji, opracujemy indywidualną strategię prawną, która zwiększy Twoje szanse na uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego. Wszystko to w ramach bezpłatnej konsultacji.

  O fundacji

  FundacjaNapomoc.pl – wsparcie w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego

  Nasza fundacja, FundacjaNapomoc.pl, oferuje kompleksową pomoc w procesie ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Oferujemy bezpłatne usługi doradcze i prawne, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym procesie aplikacyjnym i zwiększają szanse na uzyskanie świadczenia. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie – od analizy dokumentów, przez opracowanie strategii prawnej, po reprezentację w kontaktach z instytucjami.

  Fundacjanapomoc.pl

  Dlaczego My?

  Decydując się na współpracę z naszą Fundacją, wybierasz profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie. Oto cztery kluczowe powody, dla których jesteśmy najlepszym wyborem dla Ciebie i Twojej rodziny:

  • Bezpłatne Usługi: Oferujemy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie procesu, całkowicie bezpłatnie.
  • Doświadczony Zespół: Nasz zespół to wykwalifikowani prawnicy i doradcy, specjalizujący się w prawie związanym ze świadczeniami pielęgnacyjnymi.
  • Indywidualne Podejście: Każda sprawa jest dla nas ważna. Opracowujemy indywidualne strategie prawne, dzięki którym zwiększasz swoje szanse na uzyskanie świadczenia.
  • Bezpieczeństwo i Pewność: Gwarantujemy profesjonalizm i transparentność w każdym etapie współpracy, co daje Ci pewność i spokój w trudnym czasie.

  Chcesz wiedzieć więcej o nas i o tym, jak działamy? Dowiedz się więcej na podstronie O Fundacji.

  fundacja na pomoc

  Dlaczego warto?

  fundacja na pomoc

  "Zdecydowałam się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne, kiedy zdałam sobie sprawę, że moje zdrowie nie pozwala mi na samodzielne życie. Dzięki dodatkowym środkom mogę korzystać z opieki medycznej, bez obciążania mojej rodziny. To dla mnie ogromna ulga i poprawa jakości życia."

  Pani Anna

  67 la
  fundacja na pomoc

  "Po wypadku komunikacyjnym znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Świadczenie pielęgnacyjne stało się dla mnie finansową deską ratunku. Teraz mogę pokryć koszty leczenia i rehabilitacji, co znacząco przyspiesza moją rekonwalescencję."

  Pan Janusz

  52 lata
  fundacja na pomoc

  "Dla mojego ojca, świadczenie pielęgnacyjne to nie tylko dodatkowe środki na leki i sprzęt medyczny, ale także możliwość korzystania z domowej opieki. Dla mnie, jako dla opiekuna, to także pewien rodzaj wsparcia, bo wiem, że mogę liczyć na zewnętrzną pomoc. To naprawdę duże odciążenie dla całej rodziny."

  Pani Małgorzata

  48 lat, opiekunka swojego ojca

  Komu należy się świadczenie pielęgnacyjne?

  Świadczenia pielęgnacyjne są przewidziane dla osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i wymagają profesjonalnej opieki. Jeżeli zastanawiasz się, czy masz prawo do takiego wsparcia, poniżej znajdziesz kilka kluczowych kryteriów:

  1. Stan Zdrowia: Osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wymagają stałej opieki.

  2. Wiek: W niektórych przypadkach, wiek może być jednym z kryteriów. Osoby starsze, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, często kwalifikują się do otrzymania świadczeń.

  3. Sytuacja Rodzinna: Brak możliwości wsparcia ze strony rodziny również może być brany pod uwagę. Osoby, które nie mają bliskich, mogą liczyć na wsparcie w formie świadczeń pielęgnacyjnych.

  4. Zasoby Finansowe: Chociaż to nie jest jedyny czynnik, to jednak sytuacja finansowa może wpłynąć na decyzję o przyznaniu świadczenia.

  Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny i podlega indywidualnej ocenie. Jeżeli masz wątpliwości co do swojego prawa do świadczeń pielęgnacyjnych, zachęcamy do skorzystania z naszej bezpłatnej porady prawnej.

  pomoc w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego

  Formularz zgłoszeniowy

  Tylko 3 kroki, aby otrzymać pomoc +2458 zł co miesiąc!
  Nie czekaj! od 2024 r. wchodzą nowe zasady – dla większości warunki mogą być gorsze! 

   Aktualności

   Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

   Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

   Opieka nad osobami z niepełnosprawnością wymaga ogromnego poświęcenia, czasu i…

   Świadczenia pielęgnacyjne - 2024 zmiany

   Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych od 2024 – Co należy wiedzieć?

   Wraz z nadejściem 2024 roku, polski system wsparcia społecznego doświadczy…

   Często zadawane pytania

   Maksymalna kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 r. to 2.458 zł miesięcznie.

   Fundacja bezpłatnie przeanalizuje sprawę. Ponadto, Fundacjanapomoc.pl nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od swoich podopiecznych. Prawnik fundacji wystąpi o przyznanie świadczenia. Po jego uzyskaniu, Fundacja kosztami pomocy prawnej „obciąża” gminę, która ma wypłacić świadczenie. Całość świadczeń od daty decyzji, którą je ostatecznie przyznano zostaje przekazywana podopiecznemu fundacji.

   Fundacja pomaga podopiecznym z całej Polski. Wystarczy zadzwonić lub wysłać maila, a cała procedura uzyskania świadczenia zostaje wykonana przez pracowników fundacji lub współpracujących z nią prawników bez konieczności przyjazdu do siedziby Fundacji.

   O przyznanie świadczenia mogą wystąpić opiekunowie, którzy nie podejmują pracy lub rezygnują z niej w celu opieki nad osobą niepełnosprawną – pełnoletnią i niepełnoletnią. 

   Celem przyznania świadczenia jest umożliwienie opieki nad osobą niepełnosprawną, co do której ZUS lub KRUS wydał:

   1. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
   2. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   3. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

   Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

   1. matce albo ojcu,
   2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
   3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (dziadkowie, rodzeństwo)
   4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny (wstępni, zstępni, rodzeństwo), z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   1. osoby, które nie pracują i nie pobierają żadnych zasiłków,
   2. osoby, które pobierają zasiłek w kwocie 620 zł. Dla takich osób możemy wystąpić o zwiększenie zasiłku z 620 zł do 2458 zł,
   3. rolnicy,
   4. renciści, którzy pobierają rentę za częściową niezdolność do pracy.

   Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje emerytom.

   Okres przyznania świadczenia jest uzależniony od stanu zdrowia osoby, którą jest pod opieką osoby, która ma otrzymać świadczenie. W przypadkach decyzji bezterminowych, świadczenie również może być przyznane bezterminowo.

    

   Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uzyskuje się po przeprowadzeniu odpowiednich badań i oceny przez specjalistyczną komisję. Wymagane jest złożenie wniosku wraz z niezbędną dokumentacją medyczną. Orzeczenie to jest kluczowe w procesie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

   Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia finansowego przeznaczona dla osób, które na stałe zajmują się opieką nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jest to rekompensata za konieczność stałego współudziału w życiu osoby wymagającej pomocy.

   Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego polega na uwzględnieniu różnych form wsparcia, jakie osoba opiekująca się może już otrzymywać. Jest to ważne przy ustaleniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, by uniknąć dublowania świadczeń.

   Zazwyczaj, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, osoba opiekująca się nie może łączyć tej roli z zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową. Istnieją jednak wyjątki, jak na przykład praca w rodzinie zastępczej.

   Do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego niezbędne jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, nad która sprawowana jest opieka, a także konieczność stałej opieki nad nią, bez możliwości łączenia tej roli z pracą zarobkową. Dodatkowo, brane pod uwagę są inne czynniki, takie jak sytuacja rodzinna i finansowa.
   Świadczenie pielęgnacyjne może być łączone z innymi formami pomocy, jednak wymaga to szczegółowej analizy i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, aby uniknąć nadmiernego kumulowania świadczeń.

   Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – droga do świadczenia pielęgnacyjnego

   Aby ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne w Polsce, niezbędne jest posiadanie ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ten oficjalny dokument jest kluczowy, ponieważ potwierdza, że osoba niepełnosprawna wymaga stałej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Proces uzyskania orzeczenia jest złożony i wymaga spełnienia szczegółowych kryteriów określonych przez prawo. Osoba ubiegająca się o takie orzeczenie musi przejść przez serię badań i ocen, które prowadzone są przez specjalistów z różnych dziedzin medycyny, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Warto zaznaczyć, że orzeczenie to jest wydawane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i jest ważne przez określony czas, po którym konieczna może być jego rewalidacja.

   Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

   Proces ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w Polsce wymaga dokładnego wykazania, że osoba niepełnosprawna nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym bez stałej opieki innej osoby. Kryteria, które muszą być spełnione, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, są ściśle określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wymagane jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji, w tym orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także dowodów na to, że osoba niepełnosprawna wymaga stałego wsparcia w codziennych czynnościach. Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane w celu zapewnienia wsparcia finansowego osobie sprawującej opiekę nad niepełnosprawnym, co ma na celu ułatwienie zarówno opiekunowi, jak i osobie niepełnosprawnej lepszego radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Jest to wsparcie istotne, szczególnie w przypadkach, gdy opieka nad osobą niepełnosprawną uniemożliwia opiekunowi podjęcie zatrudnienia na pełen etat.

   Rola koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

   W kontekście świadczenia pielęgnacyjnego istotna jest również koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że przy ustalaniu prawa do świadczenia brane są pod uwagę inne formy wsparcia, takie jak zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, rodzicielskie świadczenie uzupełniające czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

   Kryteria przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

   Aby kwalifikować się do świadczenia pielęgnacyjnego, kluczowe jest spełnienie ściśle określonych kryteriów. Jednym z głównych warunków jest to, że osoba sprawująca opiekę nad niepełnosprawnym nie może łączyć tej roli z zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową na pełen etat. Jest to wymóg mający na celu zapewnienie, że opieka nad osobą niepełnosprawną jest świadczona w pełnym zakresie i z odpowiednią uwagą. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły, takie jak możliwość pracy w rodzinie zastępczej lub w placówce oferującej całodobową opiekę, gdzie troska o niepełnosprawnego może być połączona z zawodowymi obowiązkami. Ważne jest, aby potencjalni beneficjenci świadczenia byli świadomi tych warunków i rozważyli swoją sytuację zawodową w kontekście ubiegania się o wsparcie.

   Świadczenie pielęgnacyjne a obowiązek alimentacyjny

   W kontekście świadczenia pielęgnacyjnego, ważne jest również uwzględnienie obowiązku alimentacyjnego. Osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny w znacznym stopniu niepełnosprawności często napotyka na zwiększone wydatki związane z opieką, które mogą wpłynąć na ustalanie wysokości świadczenia. Ustawodawca uwzględnia, że dodatkowe obciążenia finansowe opiekunów mogą wymagać wsparcia w formie świadczenia pielęgnacyjnego, które pomaga zrównoważyć koszty związane z codzienną opieką. W ten sposób system zabezpieczenia społecznego stara się wspierać rodziny, w których jedna osoba poświęca się opiece nad bliskim, co często wiąże się z rezygnacją z pracy zawodowej.

   Długotrwała opieka a świadczenie pielęgnacyjne

   Świadczenie pielęgnacyjne nabiera szczególnego znaczenia w kontekście długotrwałej opieki nad osobami wymagającymi stałego wsparcia. W Polsce system zabezpieczenia społecznego obejmuje różne formy wsparcia, które mają na celu ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Świadczenie pielęgnacyjne jest jedną z najważniejszych form tego wsparcia, oferującą nie tylko pomoc finansową, ale także uznanie społeczne dla osób, które poświęcają swój czas i energię na opiekę nad bliskimi. Ta forma wsparcia jest szczególnie ważna w sytuacjach, gdy opieka jest wymagana przez długi okres czasu, co może prowadzić do wykluczenia zawodowego i społecznego opiekuna. Świadczenie pielęgnacyjne pomaga więc nie tylko w pokryciu bezpośrednich kosztów związanych z opieką, ale również w częściowym zrekompensowaniu utraconych dochodów i zapewnieniu wsparcia emocjonalnego opiekunom.

   fundacjanapomoc.pl

   Kompleksowa pomoc prawna w procesie ubiegania się o świadczenia pielęgnacyjne

   Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego, lub Twój wniosek został odrzucony? 

   Wykonamy bezpłatną analizę dokumentów i wniosków o świadczenie pielęgnacyjne, nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.