728 884 864

Odszkodowania za mobbing

Wypełnij formularz i skorzystaj z pomocy w uzyskaniu odszkodowania za mobbing w pracy.

  fundacjanapomoc.pl - wsparcie dla ofiar mobbingu w pracy

  Witamy na stronie naszej fundacji, która działa na rzecz wsparcia osób doświadczających mobbingu w miejscu pracy. Odszkodowania za mobbing i zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia psychicznego to nie tylko kompensaty finansowe, ale przede wszystkim uznania krzywd i cierpień ofiar. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz edukacyjnej, aby ofiary mobbingu mogły odzyskać równowagę życiową i zawodową.

  Mobbing w pracy to problem, który może przybierać różne formy i dotykać każdego, niezależnie od stanowiska czy branży. Skutki mobbingu są dalekosiężne i mogą prowadzić nie tylko do utraty zdrowia psychicznego, ale również do problemów zdrowotnych, obniżenia samopoczucia i produktywności, a także do problemów w relacjach zawodowych i osobistych. Walka z mobbingiem jest zatem walką o godność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

  Jako organizacja, stawiamy sobie za zadanie nie tylko reagować na pojedyncze przypadki, ale także działać prewencyjnie – edukujemy pracodawców i pracowników, jak rozpoznawać i zapobiegać mobbingowi. Pragniemy promować zdrowe środowisko pracy, w którym każdy pracownik czuje się szanowany i bezpieczny.

  Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą wsparcia, korzystania z dostępnych zasobów i kontaktowania się z nami w przypadku potrzeby pomocy. Pamiętaj, nie jesteś sam/a – jesteśmy tutaj, aby wspierać Cię na każdym etapie walki z mobbingiem. Nasza pomoc jest kompleksowa – od konsultacji prawnych, przez wsparcie w dokumentowaniu przypadków, aż po reprezentację przed sądami i pomoc psychologiczną. Jesteśmy przekonani, że działając razem, możemy zmienić Twoje środowisko pracy na lepsze.

  Kompleksowe wsparcie prawne dla ofiar mobbingu

  Jak możemy pomóc? - Krok po kroku

  Nasza fundacja oferuje kompleksowe wsparcie dla ofiar mobbingu. Przede wszystkim zapewniamy konsultacje prawne, gdzie nasi specjaliści mogą pomóc w interpretacji przepisów, a także doradzić, jak najlepiej zbierać dowody i dokumentować przypadki mobbingu. Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia postępowania prawnego, w tym odszkodowanie za mobbing oraz odszkodowanie za utratę zdrowia psychicznego. Nasze wsparcie obejmuje reprezentację prawna przed sądami i innymi organami, które mogą przyznać zadośćuczynienia finansowe oraz nakazy zaprzestania dyskryminujących praktyk.

  fundacja na pomoc

  Konsultacja

  Punktem wyjścia jest rozmowa. Nasi eksperci dokładnie ocenią Twoją sytuację i wskażą Ci, czy masz podstawy do złożenia wniosku o odszkodowanie za mobbing. Doradzimy Ci skuteczne sposoby na zebranie dowodów mobbingu

  Zebranie Dowodów i Przygotowanie Dokumentacji

  Pomożemy w zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak raporty medyczne, zeznania świadków czy dowodów mobbingu.

  Reprezentacja Przed Sądem

  Jesteśmy Twoim przedstawicielem na każdym kroku procesu sądowego - od złożenia pozwu po ostateczne wyroki.

  Uzyskanie Odszkodowania

  Kiedy proces zakończy się sukcesem, nasz zespół stoi przy Tobie, pomagając we wszystkich dalszych krokach, włącznie z formalnościami dotyczącymi wypłaty odszkodowania.

  Przeciwstaw się Mobbingowi: Postaw pierwszy krok

  Skontaktuj się z nami

  W Polsce, zadośćuczynienie za mobbing jest kluczowe dla rekompensaty za moralne i psychiczne straty pracownika. Minimalna kwota odszkodowania wynosi 4242 zł, a od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do 4300 zł. Pracownicy mogą również domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Nasza fundacja służy wsparciem w tej walce.

  Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z naszej pomocy, zapraszamy do kontaktu. Przeanalizujemy twoją sprawę, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązania.

   fundacja na pomoc

   "Fundacja na pomoc okazała nieocenioną pomoc w mojej sprawie o odszkodowanie za mobbing w pracy. Profesjonalizm i zrozumienie sprawiły, że czułem się pewnie na każdym etapie procesu. Dziękuje za wsparcie i okazaną pomoc."

   Pan Adam

   fundacja na pomoc

   "Byłem zaniepokojony myślą, że proces uzyskania odszkodowania za mobbing będzie skomplikowany i stresujący. Jednak zespół fundacjanapomoc.pl wykazał się ogromną wiedzą i doświadczeniem. Są naprawdę godni zaufania w tak trudnych sytuacjach!"

   Pan Krzysztof

   Czym jest mobbing w pracy?

   Termin mobbingu w pracy dotyczy długotrwałego zastraszania lub dyskryminacji, które mogą przybierać różne formy – od werbalnego atakowania po psychiczne tortury. Jest to nie tylko niewłaściwe, ale przede wszystkim nielegalne zachowanie, które narusza prawa pracownicze oraz godność osobistą. Przykłady mobbingu mogą obejmować systematyczne poniżanie, fałszywe oskarżenia o błędy w pracy, izolację od reszty zespołu czy manipulowanie warunkami pracy w celu wywołania błędów.

   Przykłady mobbingu w pracy

   Mobbing w pracy to nie tylko ciągłe krytykowanie kompetencji pracownika, ale także takie działania jak ignorowanie, publiczne poniżanie, rozpowszechnianie plotek czy celowe utrudnianie dostępu do niezbędnych narzędzi pracy. Przykłady te ilustrują, jak mobbing może przybierać różnorodne formy i jak destrukcyjny wpływ może mieć na życie zawodowe i prywatne osoby dotkniętej tym problemem.

   Jak udowodnić mobbing w pracy?

   Jak udowodnić mobbing w pracy to jedno z najczęstszych pytań, z jakimi zgłaszają się do nas poszkodowani. Proces ten wymaga zbierania dowodów, takich jak dokumentacja e-mailowa, zeznania świadków, nagrania wideo czy dzienniki zdarzeń, które jednoznacznie wskazują na naruszenia. Dokumentacja medyczna i psychologiczna potwierdzająca rozstrój zdrowia psychicznego jest także nieoceniona w walce o sprawiedliwość. Nie wiesz od czego zacząć kompletować dokumentację? Zgłoś się do nas, a my pomożemy Ci przejść przez ten proces.

   Mobbing w pracy - gdzie zgłaszać?

   Kluczowe jest, aby ofiary wiedziały, że istnieją odpowiednie drogi i instytucje, gdzie mogą szukać pomocy. Zgłaszanie mobbingu powinno zacząć się od rozmów z działem HR, kierownictwem, aż po oficjalne instytucje takie jak Państwowa Inspekcja Pracy. Każde zgłoszenie jest krokiem do uzyskania odszkodowania od pracodawcy, które może obejmować zarówno odszkodowanie za utratę zdrowia psychicznego jak i rekompensaty za straty materialne.

   Minimalna kwota zadośćuczynienia za mobbing w Polsce

   W Polsce, zadośćuczynienie za mobbing ma kluczowe znaczenie w kontekście rekompensaty za straty moralne i psychiczne, które ponosi pracownik. Przepisy prawa polskiego zdecydowanie wskazują na możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w przypadku mobbingu. Odszkodowanie to jest formą rekompensaty za naruszenie godności, dobrego imienia oraz wizerunku pracownika, co przekłada się na straty moralne, zawodowe oraz społeczne.

   Od 30 czerwca 2023 roku, minimalna kwota odszkodowania za mobbing, jaką sąd może przyznać poszkodowanemu, wynosi 4242 zł. Ta kwota została ustalona na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę i stanowi minimalną rekompensatę, którą sąd jest zobowiązany zasądzić, gdy pracownik zażąda odszkodowania za mobbing lub rozwiąże umowę o pracę z powodu mobbingu, podając mobbing jako przyczynę rozwiązania. Ważne jest, aby pracownik w takiej sytuacji jasno określił przyczyny swojej decyzji.

   Od 1 lipca 2024 roku, minimalna kwota odszkodowania za mobbing zostanie zaktualizowana do kwoty 4300 zł. Jest to związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, co bezpośrednio wpłynie na minimalną kwotę odszkodowania.

   Oprócz odszkodowania pracownicy mogą również dochodzić odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, szczególnie jeśli mobbing przyczynił się do rozstroju zdrowia, a w szczególności zdrowia psychicznego. Zadośćuczynienie pieniężne ma na celu nie tylko pokrycie strat bezpośrednich, ale również kompensatę za cierpienie i utracone korzyści życiowe wynikające z doznanej krzywdy.

   Dzięki tym przepisom, pracownicy mają skuteczne narzędzia prawne, aby walczyć o sprawiedliwość i godne traktowanie w miejscu pracy. Nasza fundacja jest gotowa wspierać każdego, kto doświadcza mobbingu, zarówno w zakresie doradztwa prawnego, jak i wsparcia emocjonalnego w procesie dochodzenia swoich praw.

   Skontaktuj się z nami

   Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

   Jeśli doświadczasz mobbingu w pracy lub masz pytania dotyczące odszkodowań za mobbing, odszkodowań za utratę zdrowia psychicznego lub procesów prawnych związanych z tymi zagadnieniami, nie wahaj się z nami skontaktować. Możesz do nas zadzwonić, napisać e-mail, lub wypełnić formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej.

   Formularz kontaktowy

    Najczęściej zadawane pytania

    Nie, mobbing charakteryzuje się przede wszystkim długotrwałością i systematycznością. Jednorazowe konflikty lub nieprzyjemne zachowania nie są klasyfikowane jako mobbing, chociaż mogą być sygnałem, że w przyszłości takie zachowania mogą się nasilić.

    Zeznania świadków są ważnym elementem dowodowym i mogą znacząco przyczynić się do sukcesu w sądzie. Świadkowie mogą potwierdzić schemat zachowań, które klasyfikują się jako mobbing, co może być decydujące dla uzyskania odszkodowania.

    Pierwszym krokiem jest dokumentowanie wszystkich incydentów, które uważasz za część mobbingu. Zapisuj daty, miejsca, świadków oraz szczegóły zdarzeń. Następnie zgłoś te incydenty odpowiednim osobom w firmie lub skontaktuj się z naszą fundacją po poradę prawną i psychologiczną.

    Tak, nasza pomoc rozciąga się również na przypadki mobbingu cyfrowego, który odbywa się za pośrednictwem platform cyfrowych i mediów społecznościowych. Oferujemy wsparcie w zarządzaniu takimi sytuacjami oraz w prowadzeniu spraw prawnych przeciwko sprawcom tego typu zachowań.

    Dla osób potrzebujących wsparcia poza standardowymi godzinami pracy nasza fundacja zapewnia możliwość kontaktu przez specjalny formularz kontaktowy na stronie internetowej oraz przez e-mail, który monitorujemy regularnie, aby zapewnić szybką odpowiedź.