O świadczenie pielęgnacyjne mogą starać się osoby, które zrezygnowały z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad bliską osobą niepełnosprawną. Zdarza się, że wnioski o świadczenie zostają odrzucone, przez niespełnienie określonych kryteriów. W tym wypadku wnioskodawca ma możliwość odwołania się od decyzji do SKO. Jeżeli odwołanie okaże się skuteczne, wówczas można starać się o wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne – czym dokładnie jest?

Świadczenie pielęgnacyjne ma charakter kompensacyjny. Stanowi ono wynagrodzenie dla osób, które nie mogą podjąć pracy zarobkowej, ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Jego wysokość zależy od minimalnego wynagrodzenia za pracę i co roku jest waloryzowana. Prawa do tego świadczenia obejmują osoby, które są opiekunami bliskiego z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, zrezygnowały z zatrudnienia i mogą dostarczyć do tego niezbędne dokumenty. Wymaganiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest rezygnacja z pracy.

Odwołanie po odmowie uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego a jego wyrównanie

Złożenia odwołania od odmownej decyzji i jego pomyślne rozstrzygnięcie- czy należy się wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego? Tak! Jeżeli otrzymamy decyzję pozytywną, wówczas możemy otrzymać wyrównanie za okres od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Ponadto wyrównanie należy się też osobom, które otrzymały pozytywną decyzję ze sporym opóźnieniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to przysługuje od miesiąca, w którym złożono dokument o ustalenie niepełnosprawności czy stopnia niepełnosprawności. Z tego względu świadczenie musi być wyrównane za okres od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o ile oczywiście, wnioskodawca spełnił pozostałe wymagania przyznania świadczenia, natomiast sam wniosek złożył w ustalonym terminie trzech miesięcy.

Odwołanie od negatywnej decyzji dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego- jak wygląda?

Osoba ubiegająca się o to świadczenie składa wniosek do MOPS lub GOPS. W przypadku uzyskania negatywnej decyzji dokument informujący o tym zostanie przesłany od jednego z ze wspomnianych organów. Po jego otrzymaniu wnioskodawca powinien złożyć odwołanie do SKO, czyli samorządowego kolegium odwoławczego. Pisząc odwołanie, można bazować na przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, ale nie tylko. Warto pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ograniczający możliwość otrzymywania świadczenia jedynie na osoby, których niepełnosprawność powstała do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jest niezgodny z konstytucją. O czym należy pamiętać, przygotowując odwołanie? Po pierwsze, nie wolno ingerować w treść wniosku, który już został rozpatrzony w sposób negatywny. Wnioskodawca może tylko dodać do niego kolejne informacje. Odwołanie trzeba złożyć w formie pisemnej. Co ważne, jego podstawą powinny być merytoryczne argumenty.

Odwołanie do SKO- co powinno obejmować?

Aby móc liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie odwołania, musi zostać ono przygotowane w wymagany sposób. Pismo to ma charakter formalny, a więc wszystkie jego elementy są wymagane i o żadnym nie należy zapomnieć. Dokument powinien zawierać takie informacje jak między innymi: dane adresata wniosku oraz oznaczenie organu, za pośrednictwem którego odwołanie jest wnoszone. Nie można też zapomnieć o kompletnych danych wnioskodawcy. Kolejnym elementem dokumentu jest oznaczenie zaskarżonej decyzji i określenie tego, czy decyzja zaskarżona jest w całości lub też w pewnej części. W odwołaniu do SKO należy też uwzględnić zarzuty przeciw decyzji czy uzasadnienie stanowiska skarżącego. Wnioskodawca może złożyć odwołanie do SKO tylko raz, a więc warto skupić się na prawidłowo napisanym wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy przez ten organ można już tylko zdecydować się na skargę do WSA. Nasza Fundacja pomoże Ci przejść przez cały ten proces i dołoży wszelkich starań, aby wynik był dla Ciebie pozytywny.

Podsumowując, można starać się o wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego, po pozytywnym rozstrzygnięciu odwołania do SKO, jak i w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji z dużym opóźnieniem. Jak widać, zmagania opiekunów osób niepełnosprawnych o jego uzyskanie bywają często bardzo trudne. Warto jednak złożyć odwołanie do SKO, a w razie konieczności do WSA. Zawsze istnieje szansa na jego pozytywne rozstrzygnięcie.